Gatubilder från Spanien, Frankrike, Portugal, övriga Europa, Afrika och Asien.