Svenska bilder 1:Alla bilder är tagna på gator och publika lokaler min hemstad Göteborg under åren 2008 - 2013.